Jako součást návrhu a projektové dokumentace je i doporučení k údržbě
a ošetřování námi navrhovaných prvků a dodávka konkrétních prostředků
ze sortimentu výrobce stavební chemie AKEMI.

Podrobněji na: akemi.cz / akemi.de