… je moderní kompozitní materiál, jenž zaznamenal větší užití v České republice hlavně
v posledních pěti letech. Strukturou se jedná o pískocementovou matrici vyztuženou alkalirezistentním skleněným vláknem, tvarování jednotlivých výrobků se provádí většinou stříkáním do forem, což umožňuje široké využití v různých oblastech stavebnictví. Díky výborným fyzikálním vlastnostem tohoto materiálu se začal užívat k výrobě velkoplošných fasádních panelů, architektonických prvků na fasádách – římsy, šambrány, sokly, hlavice sloupů i drobných prvků v zahradní architektuře – hlavně velkoobjemových nádob na zeleň nebo i k výrobě skříní pro hlavní uzávěry plynu (HUP) a elektrorozvodné skříně.

Naše firma se díky úzké spolupráci s domácími výrobci podílí na návrhu prvků a vývoji
celého systému a užívání SKCM výrobků. Pro výrobce poskytujeme víceméně stejný
rozsah služeb jako pro firmy zpracovávající kámen.

V případě zájmu o tento materiál můžete kontaktovat přímo nás nebo konkrétního
výrobce SKCM.


:. referenceDORATO s.r.o.